Author - nhà quản lý VNN

Covid-19 infectious waste bin

OC: Nhà hàng Khách Sạn | Trung tâm Thương Mại | Bệnh viện | Trường học | Nhà máy | Cá nhân | Mua đại lýINFECTIOUS WASTE BIN Covid-19 infectious waste bin Covid-19 infectious waste bin (Coronavirus) The COVID-19 pandemic is generating tons of medical wasteGarbage contaminated with bodily fluids or other infectious materials...

Các loại thùng đựng khẩu trang đã qua sử dụng

Các loại THÙNG đựng KHẨU TRANG ĐÃ QUA SỬ DỤNG Nhằm hỗ trợ Các đơn vị - tổ chức Thực hiện nghiêm việc phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải, đặc biệt là xử lý chất thải lây nhiễm, nước thải, đảm bảo không làm phát...

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo